في تصنيف التجمع العائلي بواسطة
Salamo 3alaykom ..3afakom brit njib lmima dyali mais 3andi khoti f lablad wl7al lwa7id f had sa3a hiya tji difa 3andi ..chno homa lwata2i9 lmatloba .jawboni ..jazakom allaho khayran..c

...