في تصنيف جوازات السفر بواسطة
assalmo 3alaikom. Vorrei chiederti una cortesia Per favore dovrei andare in Marocco ad agosto e tornare in Italia a  settembre è il mio passaporto scade a dicembre 2019, Perciò il mio passaporto avrà meno di 6 mesi di validità Secondo voi ci sono problemi o no bisogna rinnovarlo adesso o dopo dicembre Grazie in anticipo

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة
لا يوجد اي مشكل اخي
...