في تصنيف المساعدات الإجتماعية بواسطة
Buongiorno, stiamo iniziando due progetti - a Milano e a Ravenna.Stiamo cercando saldatori filo e pinza e argonisti.Entrambi devono saper saldare a radiografia.Paga oraria 15 euro netti, vitto e alloggio spesati.Durata del progetto un anno e mezza.Bisogna prima fare le prove e poi si inizia subito.Fammi sapere se interessato.Grazie.+393466579088

مرحبًا بك إلى إسأل الجالية، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...