في تصنيف التجمع العائلي بواسطة
HO FATTO LA DOMANDA PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
 ALLA MIA MOGLIE A OTTOBRE 2018 E A MAGGIO 2019 HO RICEVUTO UN E MAIL DELLA PREFETTURA CHE DEVO FARE L'AGGIORNAMENTO AL MODELLO S2 E S3 E TUTTE LE ULTIME 12 BUSTE PAGHE .
STO ASPETTANDO ANCORA E PASSATO TROPPO TEMPO CHE LA LEGGE PREVEDE UN PERIODO DI 3 MESI .
SE SAPETE UNA SOLUZIONE PER FAVORE .
HABITO A ROMA I MIEI DOCUMENTI SONO TUTTI IN REGOLA.

مرحبًا بك إلى إسأل الجالية، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...